O Sluníčku

Mateřský klub  Telnické Sluníčko zahájil svoji činnost v Telnici začátkem září 2006. Hlavní náplní mateřského klubu je pravidelné setkávání nejen maminek na mateřské dovolené, ale i tatínků, babiček či dědečků, kteří pečují o děti ve věku od 0 do 4let, tedy před nástupem do mateřské školy.

Scházíme se každou středu dopoledne od 9,30 do 11,30 hod. v prostorách místní Orlovny.

Maminky zde mají možnost sdílet svoje zkušenosti při výchově dětí, mohou se navzájem obohatit svými nápady, jak vše zvládnout lépe a s optimismem a vzájemně se podporovat v každodenních starostech, které na mateřské dovolené zažívají. Děti se zase učí novým věcem, jako jsou básničky, písničky, ukazovačky, říkadla… Poznávají první kamarády a hrají si ve větším kolektivu, což jim do budoucna může pomoci překonat první ostych při nástupu do mateřské školky.

 

Kromě pravidelních úterních setkání pořádá Telnické Sluníčko řadu dalších akcí pro širokou veřejnost, které už mají svoje místo v telnickém kalendáři. Patří sem divadelní představení pro děti, spoluúčast při oslavách Dne matek a Dne dětí, výtvarné dílny pro všechny tvořivé ruce, besedy se zajímavými hosty, výlet pro děti a jejich rodiče či prarodiče. Na závěr prázdnin pořádáme Den pro celou rodinu, před začátkem zimy lampionový průvod – ukládání broučků k zimnímu spánku, a na jaře je pak znovu probouzíme…. V rámci úterních setkání patří k našim oblíbeným akcím karneval a oslavy narozenin Sluníčka.

Zveme všechny děti a jejich maminky, tatínky, babičky a dědečky k návštěvě Sluníčka. Z každého nového kamaráda máme velkou radost :o)

 


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.