Rok 2010 ve Sluníčku

V tomto roce pokračovala pravidelná úterní setkávání maminek s dětmi. Společně jsme si hráli, zpívali, tancovali, povídali, cvičili a  sledovali pohádky ve velkém sále Orlovny, ve slunečných dnech května a června na hřišti, o prázdninách v parku u rybníka a od září v malém sále Orlovny.

V únoru se děti vydováděly na tradičním karnevalu s tombolou, v dubnu probudily na podzim uspané broučky, v červnu oslavily Den dětí soutěžemi ve spolupráci s MŠ a ZŠ na Sokolovně. V rámci oslav proběhla i Sluníčková olympiáda na hřišti u rybníka, zakončená piknikem v trávě. Jedno úterní odpoledne jsme navštívili mateřskou školku, aby se stávající „absolventi“ Sluníčka seznámili s prostředím, do kterého v září nastoupí. O prázdninách jsme podnikli autobusem výlet do ZOO Vyškov a oblíbeného Dinoparku.. Poslední srpnovou neděli jsme zakončili volné letní dny Dnem pro rodinu, jehož tématem bylo využití a třídění odpadu. Pozvání přijala i paní žonglérka. Pak přišlo září a s ním oslava narozenin Sluníčka, tentokrát už čtvrtých. Příchod zimy jsme přivítali lampiónovým průvodem, při kterém jsme uspávali broučky.

I v tomto roce měli děti možnost shlédnout divadelní představení – v březnu loutkovou pohádku Krteček a Myška a v prosinci Vánoční pohádku v provedení Divadla Rolničky.

Pro šikovné maminky byly připraveny dva tvořivé večery – na jaře batikování šátků a před začátkem adventu výroba adventních věnců pod vedením Hany Zvěřinové, majitelky květinářství. Kdo se chtěl v oblasti rodičovství „prakticky“ vzdělávat, mohl se přihlásit do kurzu Efektivní rodičovství organizovaného brněnským Centrem pro rodinu. Příležitosti využilo patnáct maminek. Během osmi pátků se postupně dozvídaly, jak působit pozitivně    na dítě, jak zvládat jeho i své emoce, jak motivovat, odměňovat a trestat a mnoho dalších poznatků.

Děkujeme všem, s jejichž pomocí akce probíhaly – obecnímu úřadu za finanční podporu, vedení Orla a Sokola za poskytnutí prostor, paní ředitelce a učitelkám MŠ a ZŠ za spolupráci a všem dobrovolníkům za jejich čas a nasazení.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.