Reportáž: Konec školního roku v Telnickém sluníčku

Školní rok se pomalu chýlí ke konci a tak jsme se s ním už rozloučili i v Telnickém sluníčku. Díky krásnému počasí, hojné účasti i vstřícnosti vedení mateřské školy jsme prožili příjemné středeční dopoledne nejprve na zahradě školky, kde právě probíhalo slavnostní pasování dětí na školáky. Jelikož právě na jejich místa v září přijdou děti nové, z nichž některé do Sluníčka poctivě docházely, pasovali jsme i je – na školkáčky. Jsou jimi Štěpánek Horák, Zuzanka Laššáková, Kubík Souček a Anička Žáková.

Abychom i ve venkovním prostředí zachovali alespoň některé „sluníčkové“ zvyklosti, odebrali jsme se poté do blízkého parčíku na Palackého. S využitím oblíbeného padáku, který posloužil nejprve jako koberec, jsme si naposledy zopakovali nejoblíbenější říkanky, zazpívali za doprovodu hudebních nástrojů, pak jsme jej i tradičně provětrali, zahráli si nějaké hry a protože se všichni moc snažili (a to po celý rok), nezůstal nikdo bez odměny. Vyhladovělé potěšil balíček se svačinkou a drobnou hračkou a nechybělo ani vysvědčení se samými jedničkami ze všech trénovaných dovedností.

Jmenovaným budoucím školkáčkům přejeme, aby byli ve školce spokojení a šťastní. Snad jim bylo navštěvování Sluníčka dobrým základem ke snazšímu začlenění mezi vrstevníky. Všem ostatním, kteří budou příští školní rok pokračovat, ale i těm úplně novým přejeme, aby na Orlovnu chodili rádi a prožili mnoho hezkých chvil nejen při pravidelných setkáních, ale i na akcích Sluníčkem pořádaných.

A všem – krásné prázdniny!

P. S. O zahájení činnosti mateřského klubu v novém školním roce budete informováni během září na webových stránkách Telnice, rozhlasem i prostřednictvím letáčků.

Barbora Žáková, Telnické sluníčko

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.