Začátek školního roku 2017/2018 v Telnickém sluníčku

Od středy 20. září 2017 se po letním odpočinku začaly opět scházet naše nejmenší děti s maminkami. S některými většími „sluníčky“ jsme se před prázdninami rozloučili a popřáli jim hodně štěstí v jejich další životní etapě v mateřské školce. S napětím jsme čekali, kolik se nás po prázdninách sejde. Na první setkání dorazilo 30 dětí a 28 maminek, takže malý sál nám skoro nestačil. Všichni výborně spolupracovali a tak jsme si i v tomto hojném počtu krásně pohráli a seznámili se s novými kamarády. Školní rok 2017/2018 je již 12. školním rokem v historii mateřského klubu sluníčko. Těší nás, že pravidelná setkání navštěvuje spousta dětí a to nejen z Telnice, ale i z okolních obcí. I v letošním školním roce budou setkání probíhat každou středu vyjma státních svátků a prázdnin. Zjistili jsme, že můžeme fungovat i bez elektriky. Začátkem října nás neohrozil právě výpadek elektrické energie, který postihl celou obec. V sále jsme si sice nemohli přisvítit, ale to nám nevadilo a setkání jsme si i v přítmí malého sálu pěkně užili. Náplní každého setkání jsou pohybové aktivity s říkankami a písničkami, oblíbené hrátky s padákem, sbírání ovoce či poztrácených korálek a na závěr svačinka, hernička a pak honem domů na oběd a odpolední spánek. Z každého nového kamaráda máme velkou radost. :-)

Za všechny děti a maminky Pavla Chovancová

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.