Reportáž - První setkání v novém šk. roce

Ve středu 19. září 2018 se po prodloužených letních prázdninách vrátil ke své pravidelné činnosti Mateřský klub sluníčko. Tuto aktivitu provozuje již dvanáctým rokem spolek Telnické sluníčko. Mám velkou radost, že je nás pořád plno. Naše nejmenší děti zaplnily prostory malého sálu do jediného místečka. Po prázdninách jich dorazilo celkem 24 a doprovázely je jejich maminky a taky jedna babička. Po úvodním pozdravení následovalo opakování básniček a říkanek, procvičili jsme hlasivky a oprášili hudební nástroje. Nechyběl ani duhový padák a hračky na závěr setkání. V tomto školním roce se budeme opět scházet každou středu od 10.00 hod. do 11.30 hod. v malém sále orlovny.

Pavla Chovancová

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting